Przetwarzanie przez ALL SILVER Michał Śliwiak moich danych osobowych, podanych dobrowolnie za pośrednictwem powyższego formularza, w celu realizacji kontaktu przy wykorzystaniu podanego powyżej adresu poczty e-mail. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.
Administratorem danych osobowych jest firma ALL SILVER Michał Śliwiak, e-mail: info@allsilver.pl.
Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez żadnych negatywnych skutków oraz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
Cofnięcia zgody dokonać można przez wysłanie formularza.
Odbiorcami (Procesorami Powierzenia) powierzonych danych osobowych będą:
podmioty zapewniające obsługę informatyczną dla Administratora danych.
Moje dane osobowe będą przechowywane przez czas do 12 miesięcy po udzieleniu ostatniej odpowiedzi na zadane w niniejszym formularzu kontaktowy pytanie, a następnie zostaną usunięte.
Przysługują mi prawa do:
Żądania od Administratora danych dostępu do moich danych osobowych;
Żądania od Administratora danych uzupełnienia, sprostowania moich danych osobowych;
Żądania od Administratora danych usunięcia lub ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych;
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych;
Żądania przeniesienia moich danych osobowych;
Ponadto zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).